Dụng cụ thí nghiệm

Dụng cụ, đồ dùng, thiết bị đo lường… sử dụng trong phòng thí nghiệm.