Giường bệnh

Các đồ dùng y tế chăm sóc bệnh nhân nặng, điều trị dài ngày tại chỗ…