Máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp và nhịp tim cho bệnh nhân. Bệnh nhân và bác sỹ có thể dễ dàng theo dõi các chỉ số sức khỏe nhanh chóng tại chỗ.