Tiểu đường, Mỡ máu

Máy đo đường huyết, máy thử mỡ máu cho bệnh nhân tại nhà.