Bảng đo thị lực dùng cho bác sỹ nhãn khoa kiểm tra mắt của bệnh nhân để có đánh giá và tư vấn bệnh nhân chăm sóc đôi mắt một cách hợp lý.