Trang phục bảo hộ giúp nhân viên y tế tránh được các rủi ro trong quá trình tác nghiệp, loại trừ khả năng lây nhiễm từ môi trường làm việc.