Các sản phẩm túi chườm nóng, túi chườm lạnh làm giãn cơ hoặc tiêu viêm khi cơ thể bị chấn thương. Túi chườm giữ ấm cơ thể.