Nạng tập đi là thiết bị y tế an toàn và di chuyển chắc chắn cho người bị gãy chân, trật khớp. Người bệnh nên dùng 2 chiếc nạng sẽ vững vàng hơn.