Nhiệt kế đo tai đo nhiệt độ cơ thể ở vị trí lỗ tai. Sản phẩm có thiết kế vừa tầm tay để đặt vào vị trí đo dễ dàng.