Máy massage chân: các loại máy massage vùng chân theo phương pháp khô, massage ướt, thảm massage xung điện..