Giường bệnh tiêu chuẩn là nhóm giường y tế có các chức năng cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn như nâng đầu giường, an toàn, dễ vệ sinh…