Băng gạc hút dịch là nhóm sản phẩm hỗ trợ chăm sóc vết thương cho bệnh nhân. Sản phẩm có nhiều loại với công nghệ hiện đại, an toàn và dễ sử dụng.