Ghế tắm dành cho bệnh nhân ngồi tắm rửa tại chỗ. Sản phẩm được thiết kế vững chắc, nhanh ráo nước và tựa tay và tựa lưng cho người bệnh ngồi vững vàng.