Máy vật lý trị liệu là thiết bị cung cấp các phương pháp trị liệu như nhiệt trị liệu, điện xung trị liệu…