Nhiệt ẩm kế

Nhiệt ẩm kế là thiết bị đo nhiệt độ trong không khí và mức độ ẩm – mức độ bão hòa hơi nước trong không khí, trong phòng ở.

Có 2 loại thiết bị: Loại cơ học và loại điện tử. Độ chính xác của sản phẩm phụ thuộc vào từng ngưỡng đo.

Nhiệt ẩm kế điện tử hiện kết quả bằng chữ số. Sản phẩm cơ học thường hiển thị kết quả theo dạng kim đồng hồ. Sản phẩm dễ theo dõi và sử dụng. Thiết bị đo độ ẩm và nhiệt dộ này khá cần thiết đối với gia đình cũng như công sở. Thiết bị giúp người sử dụng nắm bắt thông tin môi trường để có biện pháp phòng ngừa các nguy cơ thời tiết có hại cho sức khỏe.