Dụng cụ cứu thương bao gồm các thiết bị cấp cứu cho bệnh nhân tại hiện trường như cáng chuyển bệnh nhân, nẹp gỗ cố định, nẹp cổ, bóng bóp abu…