Máy ly tâm là thiết bị căn bản của phòng thí nghiệm. Máy ly tâm có loại điện tử và cơ học. Số lượng ống ly tâm thường là 6 hoặc 12 ống.