Dụng cụ tập Phục hồi chức năng

Dụng cụ tập Phục hồi chức năng là Các thiết bị tập luyện cho bệnh nhân phục hồi sau tai biến như luyệt tập cơ chân, cơ tay, các công cụ hỗ trợ cho người bệnh luyện tập đi lại.