Ghế bô có bánh xe giúp bạn di chuyển người bệnh ngồi trên ghế dễ dàng từ vị trí này qua chỗ khác. Người chăm bệnh không mất sức.