Cứu ngải

Cứu ngải là phương pháp đốt ngải rồi hơ vào huyệt đạo người bệnh để kích thích và giúp tăng tuần hoàn máu cho bệnh nhân.