Máy đo đường huyết, máy thử tiểu đường, máy thử mỡ máu. Bệnh nhân tiểu đường, mỡ máu, gout có thể tự sử dụng tại nhà an toàn.