Đồng hồ đếm ngược là thiết bị cần thiết trong phòng thí nghiệm và chế biến thực phẩm… dùng để căn thời gian theo yêu cầu.