Máy massage xung điện dùng để kích thích thần kinh cơ bằng điện sinh học, giúp người dùng thư giãn theo phương pháp riêng.