Máy tạo oxy cung cấp dưỡng khí với hàm lượng oxy cao cho bệnh nhân. Máy sử dụng tại gia đình, công suất máy 5 lít / phút, 3 lít / phút, tùy theo thể trạng bệnh nhân.