Cân sức khỏe cơ học là nhóm cân trọng lượng cơ thể bằng lò so, thiết kế cơ học và hiển thị theo đồng hồ. Ưu điểm: bền bỉ và dễ hiệu chỉnh.