Thiết bị phòng khám

Thiết bị phòng khám là các đồ dùng, dụng cụ y tế chuyên dùng cho cơ sở y tế, phòng khám, bệnh viện như các loại máy y tế chuyên dụng.