Cân nhà bếp là các thiết bị phục vụ đo trọng lượng thực phẩm dùng trong chế biến thức ăn, suất ăn. Có các loại cân cơ học và cân điện tử.