Dụng cụ diện chẩn gồm các dụng cụ được thiết kế riêng, có công năng khác nhau theo phương pháp diện chẩn.