Búa phản xạ dùng cho bác sỹ khám cơ xương khớp đánh giá phản xạ của bệnh nhân.