Dụng cụ thí nghiệm

Dụng cụ thí nghiệm là các đồ dùng, thiết bị đo lường… sử dụng trong phòng thí nghiệm. Các máy móc, dụng cụ pha chế hóa chất…