Vật lý trị liệu

Vật lý trị liệu là phương pháp điều trị, kích thích cho bệnh nhân bằng xung điện, bằng nhiệt, ánh sáng. Các dụng cụ vật lí trị liệu theo phương pháp cổ truyền.