Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Giới thiệu

Website của chúng tôi là: suckhoeplus.vn.

Chúng tôi mong muốn đem lại một tiện ích mua hàng qua internet tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng.

Chúng tôi, suckhoeplus.vn, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ dùng để phục vụ việc liên lạc, giao nhận hàng hóa.

Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại suckhoeplus.vn.

Nội dung bảo mật

 1. Sự chấp thuận
 2. Mục đích thu thập
 3. Phạm vi thu thập
 4. Thời gian lưu trữ
 5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
 6. Quyền của khách hàng đối với Thông tin cá nhân
 7. Thông tin liên hệ
 8. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin


1: Sự chấp thuận
Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng website suckhoeplus.vn , bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này để có được những cập nhật mới nhất, đảm bảo thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2: Mục đích thu thập
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Với đơn hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;
 • Với dịch vụ Chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3: Phạm vi thu thập
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi bằng email, tin nhắn, điện thoại.
Đó là các thông tin cá nhân của bạn, bao gồm: Họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ.

4: Thời gian lưu trữ
Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi kết thúc quá trình bán hàng (giao nhận xong).
Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật.

5; Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

 • Mọi thông tin của quý khách chỉ được dùng để thực hiện việc xác định và giao nhận hàng hóa.
 • Khi cần thiết, bên thứ ba có thể sử dụng – đối tác vận chuyển uy tín – để thực hiện việc giao nhận hàng hóa.
  Các đối tác vận chuyển là bên cung cấp dịch vụ liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

6: Quyền của khách hàng đối với Thông tin cá nhân
Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào mong muốn.

7: Thông tin liên hệ
Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi điện thoại đến hotline: 0904.234.046
Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: suckhoeplus.vn@gmail.com

8: Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ THÁI ANH DŨNG
Địa điểm kinh doanh: Số 137 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 • Số: 01E8019372
  do Phòng Tài chính – Kế hoạch (UBND quận Đống Đa, Hà Nội) cấp,
 • đăng ký lần đầu ngày 18/08/2015
 • đăng ký thay đổi lần thứ: 1, ngày 23 tháng 02 năm 2017.