Dụng cụ tập Phục hồi chức năng

Các thiết bị tập luyện cho bệnh nhân phục hồi chức năng như luyệt tập cơ chân, cơ tay, các công cụ hỗ trợ cho người bệnh luyện tập đi lại.