Nhiệt Kế

Nhiệt kế đo thân nhiệt, đo nhiệt độ cơ thể bệnh nhân tại nhà