Vật lý trị liệu

Trị liệu bằng xung điện, bằng nhiệt, ánh sáng. Các dụng cụ vật lí trị liệu theo phương pháp cổ truyền.